24.3.12

**** Fills del Vent, 210m, V+/A1, Canalda, Solsonès

http://josepilaura.blogspot.com.es/2012/02/fills-del-vent-210m-va1-canalda.html