27.8.12

Bloc d'en Groinket: Sardenya 1 - Introducció