7.9.12

Mar de Pedra a la Miranda dels Ossos

http://llembresku.blogspot.com.es/2012/09/mar-de-pedra-la-miranda-dels-ossos.html