5.10.12

Sisbemessanapren: en record de Francesc Salvadó

Francesc Salvadó. Kpujo