28.12.12

Aqui ves al lloro. Fontfreda. Esperó del vent 305m. 6b

http://scala-dei.blogspot.com.es/2012/12/fontfreda-espero-del-vent-305m-6b.html