8.4.13

Sisbemessanapren: Sant Llorenç de Montgai

La Formiguera. via " Els 50 del Guti"