18.11.13

Sisbemessanapren: Nova via a Malanyeu.

via " Incondicionals de Malanyeu"