5.2.14

Cogulló de Turp. via del Guillem.

Cogulló de Turp, via del Guillem.