2.4.14

Entre línies i aresta Brucs a la Miranda de can Jorba

http://muntanyenc.blogspot.com.es/2014/04/entre-linies-i-aresta-brucs-la-miranda.html