15.1.15

Aqui ves al lloro. Roc de Collars. Comando Cerdanya 170m. 7b+/Ae

http://scala-dei.blogspot.com.es/2015/01/roc-de-collars-komando-cerdanya-170m.html