18.2.15

Morro Pla, via Maite Montilla Vílchez i la Sense Nom, aresta Brucs. Frares. Montserrat.

Morro Pla, via Maite Montilla Vílchez i la Sense Nom, aresta Brucs. Frares. Montserrat.