27.4.15

Nova via a Alòs de Balaguer

via " El pal de la W "