24.10.15

Rothpunkt & Holds: Via Cheroke V+/A1e (7a/a+) Primera ascensión en libre- Agulla dels Tres o C.N.T

Rothpunkt & Holds: Via Cheroke V+/A1e (7a/a+) Primera ascensión en libre- Agulla dels Tres o C.N.T