25.10.16

ABELLA DE LA CONCA. ROCA VIELLA EST, Via NO ÉS NO (nova via)