9.1.17

Via del Niu i via de la Canal al costat esquerra de la Codolosa

Via del Niu i via de la Canal al costat esquerra de la Codolosa