4.11.19

Directa Estel a la Roca Gran de'n Ferrús i un bivac no volgut,,,

https://espurner.blogspot.com/2019/11/directa-estel-la-roca-gran-den-ferrus-i.html