4.10.20

Aresta Brucs del Timbaler, una clàssica prou interessant. Carena dels Pallers. El Bruc. 05-09-2020

Aresta Brucs del Timbaler, una clàssica prou interessant. Carena dels Pallers. El Bruc. 05-09-2020