31.5.22

**** Esperó de les Colobres, (260m, 6b, 6a/A1 oblig), Cap del Ras, Àger

http://josepilaura.blogspot.com/2022/05/espero-de-les-colobres-260m-6b-6aa1.html