24.2.23

Via SI ENCARA FOSSIS AQUÍ (CHIKY). PARET DE LES PICÒSSIES. SERRA DE CARDÓ. RASQUERA

 https://joanasin.blogspot.com/2023/02/via-si-encara-fossis-aqui-chiky-paret.html