21.5.23

*** Sueño Vertical al Talós (230m, 6a), Serrat del Poll, Alós de Balaguer

https://josepilaura.blogspot.com/2023/05/sueno-vertical-al-talos-230m-6a-serrat.html