29.4.12

Esperó de les Colobres al Cap del Ras

http://muntanyenc.blogspot.com.es/2012/04/espero-de-les-colobres-al-cap-del-ras.html