17.4.12

*** Ful de Sac, 110m, V+/A0(6a), el Setrill i Ocell Garratibat, 65m,V+, Cap de Guerrer, Agulles

http://josepilaura.blogspot.com.es/2012/04/ful-de-sac-110m-va06a-el-setrill-i.html