10.3.13

**** Lleida, 210m, V+/A1, Roca dels Arcs, Vilanova de Meia

http://josepilaura.blogspot.com.es/2013/03/lleida-210m-va1-roca-dels-arcs-vilanova.html