5.3.13

Via Hiwatta a la Miranda de les Boïgues

http://muntanyenc.blogspot.com.es/2013/03/via-hiwatta-la-miranda-de-les-boigues.html