12.6.13

Jornada Tausalut. Prevenció lesions escalada

http://scala-dei.blogspot.com.es/2013/06/jornades-tausalut.html