19.6.13

Sisbemessanapren: via "Camí d'en Barberà"

Montserrat. Sant Benet. via "Camí d'en Barberà"