17.7.13

*** Lucky – Jom, 265m, V+/Ae, Balcó de la Lluna, Montserrat

http://josepilaura.blogspot.com.es/2013/07/lucky-jom-265m-vae-serrat-de-les.html