26.7.13

Tuaregs a la Palleta. Torrent de l'Artiga Alta, Montserrat sud.

Tuaregs a La Palleta; Torrent de l'Artiga Alta; Montserrat Sud.