31.3.14

Aqui ves al lloro: Roc dels Collars. Via del Seitan 200m. 7a+/b

http://scala-dei.blogspot.com.es/2014/03/roc-dels-collars-via-del-seitan-200m-7ab.html