11.3.14

Perles. Pilares de la tierra, 7a+ i Cien herejias, 7a+

http://pijuclimb.blogspot.com.es/2014/03/perlespilares-de-la-tierra-7a-i-cien.html