18.9.15

MONTSERRAT,CONTRAFORT DE LA MAGDALENA SUPERIOR, Via CHARLOT