14.9.15

Sisbemessanapren: Cresta dels Cingles de la Creueta

La Nou de Berguedà. Cresta dels cingles de la Creueta