4.7.16

Adictes al disolvent al Roc del Dui (Dent d'en Rossell) Ripollès.

Adictes al disolvent al Roc del Dui (Dent d'en Rossell) Ripollès.