12.7.16

Sisbemessanapren: Integral de la cresta dels Cingles de la Creueta

La Nou de Berguedà. Cingles de la Creueta