10.10.07

La normativa

"Bloc de blocs d'escaladors catalans" pretén ser una eina per tenir un únic punt de
consulta on veure totes les novetats de blocs d'escalada catalans.

Es una evolució dels "Blogtículos recientes" del meu blog pero amb filosofía "Wiki" per tal que cada un es gestioni les seves propies entrades.

Només cal que, cada vegada que publiquis una nova entrada al teu bloc, entris al "bloc de blocs" i hi publiquis un enllaç.

La gent podrà consultar el bloc tant directament (http://blogticulos.blogspot.com) com amb lectors RSS (http://blogticulos.blogspot.com/atom.xml)

Per evitar el caos, aconseguir homogeneitat i fugir de les competicions en busca de
protagonisme s'han definit una petita llista de normes:

Les normes son:

- Cada membre pot crear una entrada (i només una) per cada entrada nova que publiqui al seu bloc.
- La data i hora de l'entrada ha de coincidir amb l'original del seu blog i no es podrà retocar a posteriori.
- El títol tindrà sempre el format:

BBBB: EEEE.

On BBBB es el nom del teu blog i EEEE es el títol original de l'entrada

- En el camp URL possarem l'enllaç directe al vostre post (no al bloc sino al post)
- El "Body" sempre estarà buit.
- En "Labels" es possarà el nom del teu blog i, si vols, el nom de la zona d'escalada a que fa referència el post (si s'escau).
Si veiem que calem més "labels" les anirem creant pero no ho facis tú de forma autònoma.
Si's plau, contacta'm i ho parlem.

- L'única restricció a la temàtica de les entrades es que cal que tractin d'escalada, entesa en el sentit més ampli possible.

Abans de crear la vostra primera entrada podeu fer una ullada a les ja existents pero veure quin aspecte tenen.

L'organització es reserva el dret a donar de baixa qualsevol bloc que no compleixi
reiteradament les normes abans esmentades.

¿Qué es això?

El Bloc de blocs d'escaladors catalans pretén ser una eina per tenir un únic punt de consulta on veure totes les novetats de blocs d'escalada catalans.

Es pot consultar el bloc tant directament:

http://blogticulos.blogspot.com

Com amb lectors RSS:

http://blogticulos.blogspot.com/atom.xml