26.5.15

Espurner: Eder a l'Esperó de les Orenetes (560m V+)

http://espurner.blogspot.com.es/2015/05/eder-lespero-de-les-orenetes-560m-v.html