1.1.13

Acomiadant l’any a Montserrat, als Esperons de Fra Garí