14.1.13

Aqui ves al lloro. Serra de Sant Joan. Aerolito sevillano. 160m. 6b/A1

http://scala-dei.blogspot.com.es/2013/01/serra-de-sant-joan-aerolito-sevillano.html