13.1.13

Via Zen a la Carnavalada i Aresta brucs a la Boteruda del Gra

http://llembresku.blogspot.com.es/2013/01/vies-zen-la-carnavalada-i-aresta-brucs.html