7.5.13

*** Serrat-Torras, 100m, V+/Ae, Roca del Corb, Montserrat

http://josepilaura.blogspot.com.es/2013/05/serrat-torras-100m-vae-roca-del-corb.html