23.5.13

Sisbemessanapren: Montserrat. Sant Benet. Roca d'en Barberà.

Primer tram de la via " El camí d'en Barberà"