27.5.13

Sisbemessanapren: Roc de Collars

Via el camí de l'Alfons Baró