16.4.13

**** Via Original a l'agulla del Bisbe, 170m, V+/A1, Vall del Mas, Els Ports.

http://josepilaura.blogspot.com.es/2013/04/via-original-lagulla-del-bisbe-170m-va1.html