8.7.13

Sisbemessanapren: Integral tapes variades a la Codolosa

vies Indignats, Rampa i Balcó de la Codolosa