21.10.13

Sisbemessanapren: El Baell. Sector plaques del barricó

"Via de l'Ossel"