7.11.13

Vies Daniel, a la Miranda de les Bohígues, i Jordi Petit a l'agulla del Capdemunt

http://llembresku.blogspot.com.es/2013/11/vies-daniel-la-miranda-de-les-bohigues.html