17.2.14

Sisbemessanapren: Sant Llorenç de Montgai.Vies a la Paret del Pont i al Cilindre

Via Normal + Neura a la Paret del Pont, i Ribes-Sabaté al Cilindre.