8.5.14

MIRANDA DE SANT PERE I SANT JOAN, Vies LA GATETA, DIRECTEA J.B. i NEW YORK 2012