26.1.15

Gep Llarg, Daniel a la Miranda de les Bohigues i la Bitlla, aresta brucs, disfrutant a Agulles !

Gep llarg, Daniel a la Miranda de les Boigues i la Bitlla, aresta Brucs, disfrutant a Agulles!