23.10.15

Xaragall del Foió, escalada esportiva prop de casa. Castellar del Vallès.

Xaragall del Foió, escalada esportiva prop de casa. Castellar del Vallès.